ЕЛДОМИНВЕСТ ООД е варненска компания с дългогодишна динамична история. Ние наследихме и продължаваме да развиваме варненската традиция в производството на електродомакински уреди. За 32 години се утвърдихме като едно от най-успешните предприятия в България и се наложихме като лидер в производството на електрически уреди и уреди за алтернативна енергия. Наши продукти работят в повече от 5 милиона домакинства в над 35 държави.
 


ЕЛДОМИНВЕСТ ООД желае да привлече към екипа си високо мотивиран, динамичен, лоялен и отговорен МЕНИДЖЪР ПРОДАЖБИ ВЪНШНИ ПАЗАРИ:


Основни задължения и отговорности:

- ръководи, координира и отговаря за цялостната дейност по продажбите в чужбина;

- разработва стратегия за увеличаване и стабилизиране пазарните позиции на дружеството на международни пазари.

- инициира начало на търговски преговори с потенциални клиенти и договаря условията за сключване и подписване на договори за сътрудничество;

 

Изисквания за заемане на позицията:

- висше икономическо или техническо образование;

- опит в управление на търговски екип - минимум 3 години ,

-  търговски опит на експортни пазари - предимство;

- отлично владеене на английски, втори западен или руски език е предимство;

- отлични комуникативни умения и умения за управление и развитие на търговски екип;


Успешният кандидат за нас е:

- проактивен, иновативен и ориентиран към резултати;

- притежава умения за стратегическо планиране и управление на текущите процеси;

- притежава умения за приоритизиране и изпълнение на целите и задачите;

- притежава отлични умения за бизнес комуникация и водене на преговори, инициативност и самостоятелност;


Фирмата предлага:

-мотивиращо заплащане и бонус обвързан с постигнатите резултати;

-коректност, възможност за дългосрочен ангажимент и професионална реализация

- позиция в утвърдена, стабилна и постоянно развиваща се компания


Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография и препоръки на e-mail: hr@eldominvest.com или на адрес: град Варна 9009, бул.”Владислав Варненчик” 275 А, отдел „Човешки ресурси“. Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и подлежат на специален режим на защита, съгласно ЗЗЛД. Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю. 

ЕЛДОМИНВЕСТ ООД желае да привлече към екипа си високо мотивиран, динамичен, лоялен и отговорен МЕНИДЖЪР КЛЮЧОВИ КЛИЕНТИ:

 

 

Отговорности:
- управлява и развива взаимоотношенията с ключови клиенти;
- отговаря за събирането на информация относно пазара, големи потенциални клиенти, тенденции и възможности за развитие;
- води търговски преговори с потенциални ключови клиенти и договоря условията за сътрудничество;
- анализира партньорството с всеки клиент и изгражда подходяща  стратегия за работа;
- участва в процеса по административно и системно обезпечаване на продажбите.

Изисквания:

- висше образование;
- опит на подобна позиция – минимум 3г.;
- шофьорска книжка, кат.В, активен шофьор;
- позицията изисква интензивни пътувания в страната;
- отлични умения за работа в екип и ориентация към постигане на резултати.

Допълнителни умения:

- комуникативни и презентационни умения;
- умения за водене на преговори и взимане на решения;
- умения за планиране на времето и спазване на срокове.

Компанията предлага:

- интересна работа в млад и динамичен екип;
- мотивиращо заплащане и бонус, обвързан с постигнатите резултати;
- коректност, възможност за дългосрочен ангажимент и професионално развитие.

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо на e-mail: hr@eldominvest.com или на адрес: град Варна 9009, бул.”Владислав Варненчик” 275 А, отдел „Човешки ресурси“

  

 

 

Във връзка с предстоящото откриване на нови производствени мощности, ЕЛДОМИНВЕСТ ООД  гр. Варна разкрива нови работни места за следните позиции:


- РАБОТНИЦИ НА ПОТОЧНА ЛИНИЯ ЗА МОНТАЖ НА БОЙЛЕРИ

 
Ние предлагаме:
- постоянен трудов договор с целогодишна заетост;
- петдневна работна седмица;
- 8 часов работен ден;
- мотивиращо възнаграждение;
- заплащане на пътните разходи;
- медицинско обслужване;

За контакти: e-mail: hr@eldominvest.com,
тел. 052/57 19 30,  0882/ 92 69 89, отдел „Човешки ресурси“


Затвори

Кариери