НОВИ КОНВЕКТОРИ С ИНТЕЛИГЕНТНО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ

Дата: 23.01.2018г.

И през 2018-та година ЕЛДОМ продължава иновационната си политика по предлагането на все по-икономични и енергоспестяващи продукти, без да прави компромис с безупречната работа, мощност и ефективност. Новите стенни конвектори с прецизно и интелигентно електронно управление спестяват значителни разходи за електроенергия във Вашия дом или офис,...

ЕЛДОМИНВЕСТ ООД ДАРИ НАД 34 ЛИТРА КРЪВ НА СТРАДАЩИТЕ ВЪВ ВАРНА

Дата: 24.11.2017г.

Като утвърден български производител на бяла техника, Елдоминвест ООД работи с еднакви сили, както по своята политика на иновативност и внедряване на технологии от последно поколение, така и традиционно поема своя дълг по отношение опазването на принципите заложени в програмата за Корпоративна социална отговорност. От 2002 г. насам,...

Прес-съобщение за изпълнение на проект: „Подобряване достъпа до заетост и създаване на устойчиви работни места в ЕЛДОМИНВЕСТ ООД “ по процедураBG05M9OP001-1.003 “Ново работно място 2015“.

Дата: 16.11.2017г.

ЕЛДОМИНВЕСТ ООД успешно реализира проект в рамките на  процедура-BG05M9OP001-1.003 “Ново работно място 2015“ включващ: Наемане на лица и назначаването им на работа в ЕЛДОМИНВЕСТ ООД, съгласно процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ с трудово възнаграждение в размер на Минималния осигурителен...

Прессъобщение за стартиране на проект: „Внедряване на иновативна ГАПС (Гъвкава Автоматизирана Производствена Система) за производство на корпусни детайли в „Елдоминвест„ООД по процедура-BG16RFOP002-1.001 Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията

Дата: 16.11.2017г.

На 28.08.2017г. „Елдоминвест“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентно способност" 2014-2020, процедура BG16RFOP002-1.001 "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" с Министерството на икономиката, чрез Главна дирекция „Европейски фондове за...

"ЕЛДОМИНВЕСТ" подкрепи пострадалите при бедствените наводнения в община Камено

Дата: 09.11.2017г.

„ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД оказа подкрепа на пострадалите при бедствените наводнения в община Камено, област Бургас, дарявайки електродомакински уреди за домовете им. В знак на признателност зам. областния  управител на област Бургас, г-н Владимир Крумов лично поднесе в сградата на „Елдоминвест” благодарствено писмо и...

Встъпителна пресконференция относно стартирането на проект "Внедряване на иновативна ГАПС"

Дата: 09.11.2017г.

На 14.11.2017г. от 10,45 часа в „Елдоминвест” ООД гр. Варна ще се проведе встъпителна пресконференция относно стартирането на проект  "Внедряване  на иновативна  ГАПС (Гъвкава Автоматизирана Производствена Система ) за производство на корпусни детайли в „Елдоминвест„ ООД", съгласно Договор №...

Заключителна пресконференция относно приключването на проект "Подобряване достъпа до заетост и създаване на устойчиви работни места"

Дата: 09.11.2017г.

На 14.11.2017г. от 9,30 часа в „Елдоминвест” ООД гр.Варна ще се проведе заключителна пресконференция относно приключването на проект  "Подобряване достъпа до заетост и създаване на устойчиви работни места в "Елдоминвест"ООД", №BG05M9OP0001-1.003-0317, съфинансиран от ЕСФ чрез ОП РЧР".

Делегации от Държавните агенции за технически и метрологичен надзор от Словения и Полша на посещение в ЕЛДОМИНВЕСТ

Дата: 28.09.2017г.

На 12 и 26 септември 2017 г. „ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД бе любезен домакин на две посещения от Държавните агенции за технически и метрологичен надзор (ДАМТН) на Словения, Полша и България. В делегациите бяха включени и специалисти от Комисията за защита на потребителите (КЗП) . Представителите на двете чуждестранни агенции бяха в България по...


Затвори