Прессъобщение за стартиране на проект: „Внедряване на иновативна ГАПС (Гъвкава Автоматизирана Производствена Система) за производство на корпусни детайли в „Елдоминвест„ООД по процедура-BG16RFOP002-1.001 Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията

Дата: 16.11.2017г.

На 28.08.2017г. „Елдоминвест“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентно способност" 2014-2020, процедура BG16RFOP002-1.001 "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" с Министерството на икономиката, чрез Главна дирекция „Европейски фондове за...

Прес-съобщение за изпълнение на проект: „Подобряване достъпа до заетост и създаване на устойчиви работни места в ЕЛДОМИНВЕСТ ООД “ по процедураBG05M9OP001-1.003 “Ново работно място 2015“.

Дата: 16.11.2017г.

ЕЛДОМИНВЕСТ ООД успешно реализира проект в рамките на  процедура-BG05M9OP001-1.003 “Ново работно място 2015“ включващ: Наемане на лица и назначаването им на работа в ЕЛДОМИНВЕСТ ООД, съгласно процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ с трудово възнаграждение в размер на Минималния осигурителен...

Заключителна пресконференция относно приключването на проект "Подобряване достъпа до заетост и създаване на устойчиви работни места"

Дата: 09.11.2017г.

На 14.11.2017г. от 9,30 часа в „Елдоминвест” ООД гр.Варна ще се проведе заключителна пресконференция относно приключването на проект  "Подобряване достъпа до заетост и създаване на устойчиви работни места в "Елдоминвест"ООД", №BG05M9OP0001-1.003-0317, съфинансиран от ЕСФ чрез ОП РЧР".

Встъпителна пресконференция относно стартирането на проект "Внедряване на иновативна ГАПС"

Дата: 09.11.2017г.

На 14.11.2017г. от 10,45 часа в „Елдоминвест” ООД гр. Варна ще се проведе встъпителна пресконференция относно стартирането на проект  "Внедряване  на иновативна  ГАПС (Гъвкава Автоматизирана Производствена Система ) за производство на корпусни детайли в „Елдоминвест„ ООД", съгласно Договор №...

"ЕЛДОМИНВЕСТ" подкрепи пострадалите при бедствените наводнения в община Камено

Дата: 09.11.2017г.

„ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД оказа подкрепа на пострадалите при бедствените наводнения в община Камено, област Бургас, дарявайки електродомакински уреди за домовете им. В знак на признателност зам. областния  управител на област Бургас, г-н Владимир Крумов лично поднесе в сградата на „Елдоминвест” благодарствено писмо и...

Делегации от Държавните агенции за технически и метрологичен надзор от Словения и Полша на посещение в ЕЛДОМИНВЕСТ

Дата: 28.09.2017г.

На 12 и 26 септември 2017 г. „ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД бе любезен домакин на две посещения от Държавните агенции за технически и метрологичен надзор (ДАМТН) на Словения, Полша и България. В делегациите бяха включени и специалисти от Комисията за защита на потребителите (КЗП) . Представителите на двете чуждестранни агенции бяха в България по...

Юбилейна серия стенни конвектори ЕЛДОМ

Дата: 14.09.2017г.

По случай 30 годишнината ни, през този септември представихме на пазара юбилейната ни серия стенни конвектори ЕЛДОМ. Новите конвектори са създадени в пълно съзвучие с нуждите на едно домакинство. Предлагат - подобрен дизайн, много по-ниски разходи на енергия, оптимална естествена конвекция и редица полезни функции и предимства, с част от които...

ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет Доставка на осветителни тела

Дата: 01.09.2017г.

„ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет  "Доставка на осветителни тела" в "Елдоминвест" ООД гр.Варна съгласно договор от 08.06.2017година, BG05M9OP001-1.008-0942-С01 по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд” по Оперативна програма „Развитие на човешките...


Затвори