Елдом – Отговорни към околната среда
  • Елдом – Отговорни към околната среда
  • Елдом – Отговорни към околната среда

Елдом – Отговорни към околната среда

Дата: 04.07.2016г.

Елдоминвест ООД получи „Сертификат за рециклирани количества, спестени ресурси и емисии на парникови газове”. Сертификатът бе връчен на Елдом за неговия индивидуален принос за оползотворяването на отпадъците от опаковки, като следствие от съвместната дейност с Екопак България АД и в подкрепа на изпълнението на програмата за Корпоративна социална отговорност.

Ето и резултатът:
Спасени от изсичане 2 962 дървета

Спестени:


- 977 647 кВтч. електроенергия;


- 7 241 куб.м. вода;


- 582 барела петрол;


Намален обем на депонираните отпадъци на градските депа с 911 куб.м.


Като устойчиво развиваща се компания, Елдом поема своята отговорност по отношение на опазването на околната среда и спазването на принципите за еколигично чиста среда. Елдом ще продължи политиката си на производство на екологично чисти продукти, рециклируеми опаковки и уреди.

 Назад

Затвори

Елдом – Отговорни към околната среда