• Начало
  • /
  • Новини
  • /
  • „Елдоминвест“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
„Елдоминвест“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

„Елдоминвест“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Дата: 18.07.2016г.

На 15.07.2016г. „Елдоминвест“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M09OP001-1.003 „Ново работно място“ с Министерството на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ за изпълнение на проект „Подобряване достъпа до заетост и създаване на устойчиви работни места в „Елдоминвест“ ООД“ :
- На стойност 87 410,36 лв, от които 69 928,27 лв БФП и 17 482,09 лв собствен принос;
- В резултат на проекта ще бъдат създадени 8 работни места за безработни и неактивни участници до 29 години включително;
-  Периодът за изпълнение на проекта е 16 месеца.
Целта на проекта е подобряване достъпа до заетост и създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни млади хора.

 Назад

Затвори

„Елдоминвест“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020