• Начало
  • /
  • Новини
  • /
  • СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г.

Дата: 26.08.2016г.

„Елдоминвест” ООД, гр.Варна, бенефициент по Договор от 15.07.2016 г., BG05M9OP001-1.003-0317-C01 по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., за изпълнение на проект с наименование: \"Подобряване достъпа до заетост и устойчиви работни места в „Елдоминвест” ООД\" обявява следните процедури относно набиране на ценови преложения за Изработка и доставка на материали за Визуализация, информиране и публичност по проект BG05M9OP001-1.003- 0317 : \"Подобряване достъпа до заетост и устойчиви работни места в Елдоминвест ООД\" :  •     Изработване и поставяне на информационен плакат (табела) за дейностите по проекта. Размер 70см х 50см;

  •     Изработване и поставяне на постоянна табела (билборд) с информация за проекта. Размер 2м х 1м;

  •     Изработване и доставка на стикери (4 бр.). Размер за стикер за оборудване: 9см х 5см;

  •     Организиране на две пресконференции (встъпителна и заключителна).


Оферти могат да се подават чрез системата ИСУН 2020 или на tech@eldominvest.com и milev@eldominvest.com до 00,00 часа на 29.08.2016г.


Пдоробности в приложените файлове.

 Назад

Затвори

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г.