• Начало
  • /
  • Новини
  • /
  • "ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез "Избор с публична покана"

"ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез "Избор с публична покана"

Дата: 09.02.2018г.

"ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез "Избор с публична покана" по реда на ПМС №160/01.07.2016г. във връзка с чл.50, ал.2, т.2 от ЗУСЕСИФ


„ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет  "Доставка на  напълно автоматизирана производствена линия за лазерно заваряване на външни корпусни детайли за бойлери състояща се от три основни възела:   Линия за рязане по-дължина и пробиване; Mноговалова огъваща и заваръчна линия; Двупозиционна огъваща (бордоваща) станция" в "Елдоминвест" ООД гр.Варна съгласно договор № BG16RFOP002-1.001-0172-C01 от 28.08.2017г. с предмет "Внедряване на иновативна ГАПС (Гъвкава Автоматизирана Производствена Система) за производство на корпусни детайли в „Елдоминвест„ ООД"  по програма Иновации и конкурентоспособност, BG16RFOP002-1.001 - Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията.


Документацията е публикувана и на следният интернет адрес:


http://www.eufunds.bg  - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България ;


Офертите се подават само в Информационната система за управление и наблюдение на средствата на ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) на адрес https://eumis2020.government.bg/


Срок за подаване на оферти: до 00.00ч на 18.02.2018г.

 Назад

Затвори

"ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез "Избор с публична покана"