• Начало
  • /
  • Новини
  • /
  • Практическо занятие на студенти от магистърска специалност "Качество и експертиза на стоките" в Елдоминвест
Практическо занятие на студенти от магистърска специалност
  • Практическо занятие на студенти от магистърска специалност
  • Практическо занятие на студенти от магистърска специалност
  • Практическо занятие на студенти от магистърска специалност
  • Практическо занятие на студенти от магистърска специалност
  • Практическо занятие на студенти от магистърска специалност

Практическо занятие на студенти от магистърска специалност "Качество и експертиза на стоките" в Елдоминвест

Дата: 12.04.2018г.

На 11.04.2018 година студенти от магистърска програма „Качество и експертиза на стоките” проведоха практически занятия по дисциплините „Сертификация на стоките и услугите” и „Защита на потребителските интереси” във фирма „Елдоминвест” ООД – гр. Варна с ръководител доц. д-р Теменуга Стойкова от катедра „Стокознание” при ИУ – Варна.

Студентите бяха посрещнати от ръководителя на централната заводска лаборатория инж. Иван Петров. Изнесената лекция, подкрепена с нагледна презентация, запозна студентите с нормативните изисквания и оценка на съответствието свързано със съществените изисквания на произвежданите от „Елдоминвест” ООД продукти. Също така с процеса на задължителната сертификация, удостоверяването и изпитването на безопасността, оформянето на техническо досие и поставянето на маркировка СЕ. Студентите се запознаха с факторите за формиране на качеството, влиянието на суровините и технологичните процеси. Обърнато беше внимание на начините за изпитване в лабораторията на завода и от нотифицирани органи, документите за гарантиране на безопасността и качеството на продуктите на Елдоминвест. Не на последно място те бяха запознати с изискванията за тяхната маркировка съгласно външните пазари, уреждането на рекламациите и защитата на потребителите.

Студентите проявиха интерес и активност при обсъждане на въпросите за процесите на сертификация, документалното оформяне, възможните начини за надзор на пазара и системите за сигнализиране при установяване на опасни стоки на нашия и европейския пазар.

Преподавателят по дисциплините благодари на ръководството на фирмата и на инж. Иван Петров за проявената отзивчивост, желание за предоставяне на практически опит и компетентност. Това даде възможност за ползотворно провеждане на практическото занятие, придобиване от студентите на опит и умения, необходими за тяхната успешна реализация и утвърждаване на връзката учебен процес – бизнес.

 Назад

Затвори

Практическо занятие на студенти от магистърска специалност "Качество и експертиза на стоките" в Елдоминвест