• Начало
  • /
  • Новини
  • /
  • Прессъобщение за стартиране на проект: "Иновативна WEB БАЗИРАНА ПЛАТФОРМА (SMART HUBS) ЗА ДИСТАНЦИОНЕН МОНИТОРИНГ И ИНТЕЛИГЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНИ РЕШЕНИЯ ЗА ОВК (ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛАЦИЯ КЛИМАТИЗАЦИЯ) И БГВ (БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА)"
Прессъобщение за стартиране на проект:

Прессъобщение за стартиране на проект: "Иновативна WEB БАЗИРАНА ПЛАТФОРМА (SMART HUBS) ЗА ДИСТАНЦИОНЕН МОНИТОРИНГ И ИНТЕЛИГЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНИ РЕШЕНИЯ ЗА ОВК (ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛАЦИЯ КЛИМАТИЗАЦИЯ) И БГВ (БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА)"

Дата: 12.06.2018г.

На 22.05.2018г., "Елдоминвест" ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, процедура BG16RFOP002-1.005 "Разработване на продуктови и производствени иновации" с Министерството на икономиката, чрез Главна дирекция  „Европейски фондове за конкурентоспособност“ за изпълнение на проект BG16RFOP002-1.005-0245  "Иновативна WEB БАЗИРАНА ПЛАТФОРМА (SMART HUBS) ЗА ДИСТАНЦИОНЕН МОНИТОРИНГ И ИНТЕЛИГЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНИ РЕШЕНИЯ ЗА  ОВК (ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛАЦИЯ КЛИМАТИЗАЦИЯ) И БГВ (БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА) ОТ "ЕЛДОМИНВЕСТ" ООД" :  •  На стойност 1 124 201,17 лв, от които 735 255,22 лв БФП и 388 945,95 лв собствен принос;

  •  Периодът за изпълнение на проекта е 24 месеца.


Целта на проекта е Развитие на иновационния потенциал на  дружеството   в  обхвата на приоритетните  направления на тематичните области на ИСИС 2020: ИКТ И ИНФОРМАТИКА, Big Data, Grid and Cloud Technologies, безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление.

 Назад

Затвори

Прессъобщение за стартиране на проект: "Иновативна WEB БАЗИРАНА ПЛАТФОРМА (SMART HUBS) ЗА ДИСТАНЦИОНЕН МОНИТОРИНГ И ИНТЕЛИГЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНИ РЕШЕНИЯ ЗА ОВК (ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛАЦИЯ КЛИМАТИЗАЦИЯ) И БГВ (БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА)"