• Начало
  • /
  • Общи условия за ползване

Настоящият уеб сайт e собственост на ЕЛДОМИНВЕСТ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул.”Владислав Варненчик” № 275А.

Достъпът и ползването на този сайт са предмет на посочените по-долу Условия. Моля, не използвайте този уеб сайт в случай, че не сте съгласни с тези условия. Уеб сайтът е разработен и администриран от ЕЛДОМИНВЕСТ ООД. Ние си запазваме правата да прекратим или да правим частични или цялостни промени по този уеб сайт, както и по Общите условия за ползване. Ние правим тези промени по наше собствено решение и без предварително обявяване.

Условия за ползване
Цялата информация, документи и илюстрации публикувани на този сайт са собственост на ЕЛДОМИНВЕСТ ООД. Използването им е разрешено само при условие на стриктно спазване на авторските права, като на всяко копие изрично трябва да бъде упоменат източника на информация. Публикуваните материали могат да се използват само за лични цели, като не се допуска промяната им по никакъв начин. Публикуваните илюстрации могат да бъдат използвани само заедно с текста, за който се отнасят.

Търговски марки и авторски права
Всички търговски марки, публикувани в този сайт, са собственост на ЕЛДОМИНВЕСТ ООД, освен ако изрично не са упоменати като авторски права на трета страна. Всяко нерегламентирано използване на тези търговски марки или други публикувани материали е изрично забранено и представлява нарушение на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Р България.

Ограничена отговорност
Информацията, публикувана на този сайт е предоставена от вътрешни и външни източници на ЕЛДОМИНВЕСТ ООД и се допълва и обновява постоянно. Тя цели единствено представянето на продуктите и услугите на компанията. ЕЛДОМИНВЕСТ ООД не претендира за представителност и не гарантира изчерпателността и коректността на информацията, публикувана на този сайт. Информацията, независимо от това, че е била актуална в деня в който е публикувана, може да не е актуална към настоящия момент, за това препоръчваме на потребителите да я проверяват преди да я използват под каквато и да било форма. Препоръките, дадени на този сайт, както и представените продукти, не Ви освобождават от задължението да проверите тяхната актуалност, особено по отношение на инструкциите за експлоатация и техническите спецификации, а за продуктите - по отношение на тяхната пригодност за предвидените цели и употреби. Ако имате нужда от съвет или допълнителни инструкции във връзка с нашите продукти и услуги, можете да се свържете директно с нас. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. ЕЛДОМИНВЕСТ ООД, както и трети страни свързани с публикуването на материали в сайта, поддръжката и разпространението му не носят никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви до този сайт или използването на информация, публикувана в него. ЕЛДОМИНВЕСТ ООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
ЕЛДОМИНВЕСТ ООД не носи отговорност за временно прекратяване на функциите на сайта, за поява на вирусни атаки или дефекти в работата на сървъра, на който е позициониран уебсайтът и за каквито и да било други технически проблеми, свързани с хостинга.

Препратки към www.eldominvest.com
Можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само според условията на приложимите закони. Препратките може да сочат към съдържание на www.eldomionvest.com, но не и да го копират.
Не трябва да се използва логото на ЕЛДОМИНВЕСТ ООД и регистрирани собствени търговски марки без неговото разрешение.
Препратките не трябва да съдържат информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна.

Препратки към сайтове на трети страни

Този сайт съдържа препратки към сайтове на трети страни. Предоставянето на такива препратки не означава, че ЕЛДОМИНВЕСТ ООД одобрява публикуваното в тях съдържание. ЕЛДОМИНВЕСТ ООД не поема отговорност за съдържанието на информацията (в това число за нейната пълнота и достоверност), публикувана на тези сайтове, в т.ч. и за евентуални вреди, произтичащи от използването на тази информация по какъвто и да е начин. ЕЛДОМИНВЕСТ ООД не поема отговорност за това препратките към сайтове на трети страни да осигуряват само качествена информация. Препратките към други сайтове са предоставени единствено с цел удобство на потребителите, които посещават и използват тези сайтове на своя собствена отговорност. Изборът на ЕЛДОМИНВЕСТ ООД за препратки към сайтове на трети страни в никакъв случай не трябва да ограничава потребителите да ползват само тези препратки.

Информация, предоставена от потребителите
Потребителите на този сайт носят отговорност по отношение на съдържанието и верността на информацията, която изпращат до ЕЛДОМИНВЕСТ ООД, както и по отношение на ненарушаването на правата на трети страни, които евентуално са част от тази информация. Потребителите дават на ЕЛДОМИНВЕСТ ООД своето съгласие, че такава информация и данни могат да бъдат съхранявани и използвани за статистически анализи или други специфични бизнес цели. В частност, ЕЛДОМИНВЕСТ ООД си запазва правото да използва съдържанието на такива съобщения, включително идеи, изобретения, проекти, техники и опит, които се съдържат в тях, за различни цели, свързани с разработване, производство и/или маркетинг на продукти или услуги, както и да предоставя тази информация на трети страни, без ограничения.

Предварителни становища
Този сайт може да съдържа изказвания и становища за бъдещето, базирани на настоящите предвиждания и прогнози, направени от ръководството на ЕЛДОМИНВЕСТ ООД. Различни рискове от познато и непознато естество, промени и други фактори, могат да доведат до различия в действителните бъдещи резултати, финансовата ситуация, развитието или представянето на фирмата или в представените тук становища. В тези фактори се включват и такива, обсъждани в публичните доклади на ЕЛДОМИНВЕСТ ООД, които могат да бъдат открити на сайта на ЕЛДОМИНВЕСТ ООД www.eldominvest.com. Фирмата не поема отговорност за актуализирането на тези становища или за съобразяването им с бъдещи събития или разработки.

 

Алтернативно решаване на спорове :
Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии. Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги. Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, така че потребителите от страната да имат лесен достъп до тях. Компетентен орган за АРС при разрешаване на спорове между "Елдоминвест" ООД и Потребител е Обща Помирителна комисия със седалище Варна. Подробна информация за Помирителната комисия и процедурата може да се получи на следния адрес:

https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya

Друга възможност на Потребителя е да използва Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални

 

Затвори

Общи условия за ползване