УПРАВИТЕЛ - инж. Йонка Велковска-Георгиева

ЗАМ.УПРАВИТЕЛ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ - Георги Георгиев

ЗАМ. УПРАВИТЕЛ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ - Ангел Милев

ЗАМ. УПРАВИТЕЛ ПРОИЗВОДСТВЕНА И ТЕХНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ - инж. Димитър Димитров

ТЕХНОСЕРВИЗ  ЕЛДОМ - Деян Тенев

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ - Десислава Иванова

ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ МЕСТЕН ПАЗАР - Радостин Добрев

ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ ВЪНШНИ ПАЗАРИ - Янка Русева-Стойкова

ОТДЕЛ ЛОГИСТИКА - Добромира Керефейска

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГ - инж. Мариян Георгиев

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - инж. Иван Маринов

ОТДЕЛ ЕНЕРГОМЕХАНИЧЕН - инж. Деян Касабов

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКИ И КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ - инж. Стефан Узунов

ОТДЕЛ ПЛАНИРАНЕ И ДОСТАВКИ - Бранимир Димитров

ОТДЕЛ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ - Антон Тонев

ЦЕНТРАЛНА ИЗПИТАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ - инж. Александър Савов

РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ "СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКТA И РЕГУЛАТОРНИ ВЪПРОСИ" - инж. Иван Петров

 

Затвори

Екипът